Vår identitetsmanual: Typsnitt

Våra typsnitt

Valet av typsnitt, dvs bokstävernas utseende, är en viktig del av Nolatos identitet, eftersom typsnittets karaktär ger en klar identifikation av avsändaren.

För att uppnå denna igenkänning ska alltid nedanstående typsnitt användas, andra typsnitt är alltså inte tillåtna.  

 

Inter

För brödtext i trycksaker, annonser o.s.v. ska Inter användas. Detta är en modernt typsnitt med bra läsbarhet.

Light, Light italic, Regular, Regular italic och Medium kan användas. Semibold bör undvikas vid brödtext. Vid text på en bild rekomenderar vi Regular.

För rubriker och underrubriker i trycksaker, annonser o.s.v., på skylt material såväl som på adressdetaljer kan Inter Extra Light, Light, Regular, Medium och Semibold användas.

 

Kom ihåg att vi vill använda Inter så att det åsadkommer ett lättsamt, ljust intryck.

 

Ladda ner Inter

Inter är en gratis och öppen källkodsfamilj som kan laddas ner och installeras gratis av vem som helst och överallt.

Här kan du ladda ner Inter

 

Arial och Arial Narrow

För email signature + brödtext och i öppna dokument (.doc/ .xlsl) andvänder vi Arial. För text i Powe Point presentationer använder vi Arial Narrow.

Kontakt