Vår identitetsmanual: Typsnitt

Våra typsnitt

Valet av typsnitt, dvs bokstävernas utseende, är en viktig del av Nolatos identitet, eftersom typsnittets karaktär ger en klar identifikation av avsändaren.

För att uppnå denna igenkänning ska alltid nedanstående typsnitt användas, andra typsnitt är alltså inte tillåtna. Observera att Arial enbart får användas i powerpointpresentationer, brev etc.

 

 

Sabon

 

För brödtext i trycksaker, annonser etc ska Sabon användas. Det är ett karaktärsfullt antikvatypsnitt med bra läsbarhet. Rak, kursiv och fet skärning kan användas. Fet kursiv ska undvikas. Som regel ska gemena siffror användas i Sabon.

Detta typsnitt kan även användas för att uppnå effekter, då gärna i den kursiva versionen.

 

 

Neue Helvetica Cond 57

 

För rubriker och mellanrubriker i trycksaker, annonser etc samt för skyltar, adressuppgifter etc ska Helvetica Neue Condensed 57 användas. Observera att "vanlig" Helvetica inte får användas! Även Helvetica Neue Condensed 77 kan användas för förstärkning i mindre grader, men denna tyngre variant ska inte användas till större rubriker etc. Tänk på att vi vill uppnå det lättare, ljusare intryck som Helvetica Neue Condensed 57 ger.

 

 

Arial + Arial Narrow

 

I brev och interna dokument används Arial.
I powerpointpresentationer används Arial Narrow.

Kontakt