Vår identitetsmanual: Lediga jobb

Vår platsannonsering

All annonsering av lediga jobb ska ske i Nolatos namn. Detta gäller även i de fall externa rekryteringskonsulter är inkopplade!

Idag är det normalt att platsannonsering enbart sker på internet i form av webbplatser, jobbsöksajter och sociala medier. I dessa har vi ingen möjlighet att påverka utseendet utan måste följa internetmediets utformning. Men några viktiga regler ska ändå följas:

  • All platsannonsering ska ske i Nolatos namn, även i de fall externa rekryteringskonsulter är inkopplade. Generellt gäller därför att annonsen ska ha Nolato som avsändare och att Nolatos logotype ska visas.
  • I samtliga media ska beskrivningen av tjänsten innehålla lockande information om den enhet som har den lediga tjänsten. Då Nolato inte offentliggör omsättningssiffror för enskilda koncernbolag, ska det enskilda koncernbolagets omsättning inte anges i annonsen. Bolagets genomsnittliga antal årsanställda kan publiceras liksom affärsområdets eller koncernens omsättning respektive antal anställda. Siffrorna ska gälla det senaste hela verksamhetsåret och hämtas lämpligen från Nolatos årsredovisning.
  • Koncernbolag som frekvent platsannonserar kan själva, efter utbildning, få möjlighet att själva publicera lediga jobb på Nolatos webbplats. Detta innebär större kontroll och snabbare publicering.

Gå till jobbsidan och kolla! 

 

Om platsannonsering i tidning är aktuell, ska annonsen utformas i enlighet med Nolatos profilregler vad gäller typsnitt och färger. Kontakta profilansvarig för närmare information.

Kontakt

Mats Håkanson

070203840

mats.hakanson@nolato.com

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.