Vår identitetsmanual

Nolatos profil

Loggan

Så här ska Nolatos logga, symbol och ledord se ut.
Läs mer!
Corporate colors

Färger

Rött, grått, svart och vitt är Nolatos företagsfärger.
Läs mer!
Typography small

Typsnitt

Här finns information om de typsnitt som ska användas.
Läs mer!

För mer info, kontakta:

Michela Nalin Francek
Marketing Manager

Tel +46 766 97 42 02
E-post: michela.nalin@nolato.com