Focus on: Integrated Solutions

Affärsområde Integrated Solutions

Affärsområde Integrated Solutions utgörs av två specialistverksamheter som utvecklar och tillverkar produkter för telekom och konsumentelektronik samt en verksamhet som utvecklar teknologier och material för skärmning av elektronik.

Verksamheten i Integrated Solutions är indelad i två affärssektorer:

  • Mobile Phones: Utveckling och tillverkning av mekaniska delsystem och komponenter till mobiltelefoner, läsplattor och nya teknologiområden som utvalda elektronikprodukter för konsumenter. Produkterna kännetecknas av högt kosmetiskt och haptiskt innehåll, ofta med krav på speciella funktioner, som till exempel vattentätning eller värmeavledning.
  • EMC: Utveckling av metoder och material för skärmning av elektronik i syfte att uppnå elektromagnetisk kompabilitet, d.v.s. där elektromagnetisk strålning från elektronikkomponenter inte stör varandra, samt andra applikationer som värmeavledning för komponenter på kretskort.
 
Integrated Solutions marknadsposition

Inom Mobile Phones är Integrated Solutions, jämfört med de stora EMS-företagen (Electronics Manufacturing Services), en nischaktör, med hög egen kompetens inom utveckling, design och produktion. Kunderna består främst av utvalda OEM-företag (Original Equipment Manufacturer), som ut­vecklar och producerar sin egen slutprodukt, till skillnad från de mobiltelefonföretag som använder stora kontraktstillverkare (EMS) för att tillverka hela mobiltelefonen.

Även inom de nya produktområdena är Nolato en nischaktör men ser god tillväxt för sina produkter. Exempel på kunder är både etablerade aktörer som Sonos, Nest och Fitbit samt relativt nya företag som Vinaya och Cloudtag.

Inom EMC-området har Integrated Solutions en stark ställning som leverantör av skärmningslösningar i basstationer till mobiltelefonnäten och fortsätter att ta marknadsandelar. Exempel på kunder är stora internationella telekombolag som Ericsson, Nokia, Huawei och ZTE. Nolato har också en god tillväxt för både EMC och andra applikationer som TIM – Thermal Interface Materials inom andra branscher som fordonsindustrin, medicinteknik och elektronik. Exempelvis behöver elbilar skärmning i samband med laddning av fordonet, inom sjukvården ökar utrustning som kräver skärmning och inom elektronik finns en rad intressanta applikationer som behöver denna teknik. Exempel på kunder är Siemens, Harman, Autoliv och Kongsberg.

 
Integrated Solutions strategiska inriktning

Integrated Solutions' strategi är att vara en partner och leverantör av tekniskt avancerade produkter till främst de övre segmenten inom telekomindustrin men även till andra branscher som snabbväxande områden inom konsumentelektronik. Nolato långa erfarenhet inom utveckling och tillverkning av mobiltelefoner innebär att bolaget har en unik förmåga att erbjuda en lång rad teknologier och kompetenser till sina kunder, populärt benämnt som one-stop-shop.

Inom EMC är Integrated Solutions strategi att vara en leverantör till kunder inom främst segmenten radiobasstationer, fordon, sjukvårdsutrustning och elektronik. Försäljning av EMC-material sker såväl direkt som via Nolatos licensierade partners. Förutom utveckling av olika elektriskt ledande materiallösningar och komponenter för skärmning av elektronik fokuseras utvecklingsarbetet också mot TIM-produkter (Thermal Interface Materials).

 

Integrated Solutions särdrag

Verksamheten inom Integrated Solutions har sin bas, precis som resten av koncernen, inom: Ansvarsfullt företagande, bred teknisk kompetens och avancerad produktionsteknik. Det som skiljer är framförallt teknologiinnehållet. Integrated Solutions har byggt upp en egen portfölj av tekniska produkter för att kunna erbjuda unika lösningar. Exempel är ACM – Acoustic Cosmetic Module som är de skydd som sitter framför högtalare och mikrofon på mobiltelefonen, Waterproof Technologies för vattentäta produkter, Laser Applications för sammanfogning av komponenter, Ceramics för sina dekorativa och slitstarka egenskaper och de tidigare nämnda EMC- och TIM-produkterna.

Affärsområdet har också en särskild kompetens att hantera mycket snabba uppstarter av nya produkter och produktion med stora fluktuationer i volym. Till skillnad från övriga Nolato kommer den största delen av Integrated Solutions intäkter från andra teknologier än formsprutning, till exempel verktygsframställning, olika former av lackering och dekorering samt montering.

Exempel på produkter

Komponenter och delsystem till mobiltelefoner

Formsprutade, lackerade och dekorerade kompo­nenter till mobil­telefoner, i vissa fall integrerade i form av s.k. mekanikmoduler och i vissa fall vatten­täta. Kreativ material- och ytdesign med väsentligt kosmetiskt och haptiskt innehåll.

Små, designade, ­adhesivbaserade ­kompo­nenter med mekanisk och/eller kosmetisk funktion, till exempel logotyp­er, högtalar­galler, tre­dimensionella design­element.

 

Ultra soft EMC gasket mounted

EMC

Process- och materiallösningar till skärmning av elektronik för att uppnå elektromagnetisk kompabilitet (EMC).

Enheter i affärsområdet

Lövepac Converting

Nolato Beijing

Nolato Silikonteknik

Annat som kan vara intressant att läsa