Affärsområde Industrial Solutions

Industrial Solutions består av nio starka specialistbolag som utvecklar och tillverkar produkter och produktsystem i främst polymera material för olika kundsegment. Bolagen skapar affärsmöjligheter såväl på egen hand som i samarbete med varandra.

Verksamheten i Industrial Solutions riktas huvudsakligen mot två kundsektorer:

 

  • Till fordonssektorn levererar Industrial Solutions avancerade tekniska produkter.
  • Till allmän industri, som bland annat inne­fattar segment som hygien, förpackningar, trädgård/skog och möbler, levererar Nolato till exempel produkter till motorsågar och olika förpackningslösningar.
Kunderna inom dessa båda sektorer har ofta en kontinuerlig och omfattande inköps­verksamhet, höga volymer och långa serier.

 

Industrial Solutions marknadsposition

Industrial Solutions är marknadsledare i Norden med omkring en femtedel av de affärer som görs av leverantörer med en omsättning på över 50 miljoner kronor. Bolagen inom Industrial Solutions hör vart och ett till de största på marknaden. Totalt sett är Nolato den största aktören inom detta område.

I Centraleuropa har Industrial Solutions en stark ställning som kvalitetsleverantör av produkter inom framförallt hygiensektorn.

Den omfattande fragmenteringen i branschen, bedöms leda till fortsatt konsolidering i Norden och övriga Europa.

Industrial Solutions strategiska inriktning

Industrial Solutions strategi är att vara en ledande leverantör med utveckling och produktion av produkter och produktsystem i polymera material för kunder inom sektorerna fordon och allmän industri (bland annat hygienprodukter, förpackningar, trädgård/skog och möbler). Industrial Solutions ska, med den nordiska marknaden som bas, växa genom att utveckla befintliga kunder, och ta marknadsandelar inom dessa segment.

Ett viktigt mål för Nolatos affärsområden är att vara kundernas avancerade high-tech partner. För Industrial Solutions del innebär det investeringar i mer avancerad teknologi för ökad produktivitet, vilket medför en mer integrerad produktionsprocess med ett högt förädlingsvärde.

De avancerade teknologierna och Industrial Solutions förmåga att kombinera dessa tillför ett ökat värde för kunden. Antalet delar i en produkt kan reduceras genom flerkomponentsformsprutning, vikten kan minskas och hållbarheten förbättras. Till exempel genom att ersätta metall med plast och komplexa strukturer som olika rörsystem, med en enda komponent.

 

Industrial Solutions särdrag

Verksamheten inom Industrial Solutions har, precis som resten av koncernen, sin bas inom: Ansvarsfullt företagande, bred teknisk kompetens och avancerad produktionsteknik. Det som skiljer är framförallt den stora betydelsen av hög produktivitet. Ständiga förbättringar och lean manufacturing är viktiga inslag för hela Nolatokoncernen, men har en ännu större betydelse för Industrial Solutions konkurrensförmåga.

Lean manufacturing-arbetet pågår i alla Industrial Solutions fabriker och karaktäriseras bland annat av integrerade processer, hög automationsgrad, ordning och reda, små eller inga lager, effektiva flöden och en ”noll fel”-vision.

Exempel på produkter

 

Fordon

Motorkomponenter, packningar till motorer och avgassystem, inredning, batteri­boxar m.m.

 

Allmän industri

Kul­hållare och lagertätningar till kul­lager, armstöd m.m. till kontorsstol­ar, transportband, brandsäkra kabelgenomföringar. Komponenter till mikrovågsugnar, komponenter till röj- och motor­sågar (start­apparathus, tanklock, luftfilter­hållare m.m.), spol­mekanismer till toalett­er, transportbackar till butikskedjor.

Annat som kan vara intressant att läsa