Fokus på: Vår strategi

Vår strategi för att nå våra tillväxtmål

Nolato har utvecklat följande övergripande strategi för att nå sina tillväxtmål.

Positionering

Nolotokoncernen ska ha en långsiktig tillväxt och ge en stabil avkastning till sina aktieägare. Vi ska vara en avancerad högteknologisk partner för våra kunder, på en regional/global marknad.

 

Medarbetare

Vi ska uppnå detta genom att säkerställa att våra medarbetare har hög kompetens, att investera i avancerad utvecklingsteknologi och genom att erbjuda global och konkurrenskraftig lean manufacturing. Med några få undantag (exempelvis EMC), utgår vi från en kundorienterad strategi istället för en segmentsorienterad strategi.

 

Kunder

Fokus på stora kunder i segment med organisk tillväxt.

 

Hållbar utveckling

Vi ska driva vår verksamhet på ett decentraliserat sätt enligt Nolatos uppförandekod som konkretiseras genom koncernövergripande mål inom miljö, socialt ansvar och affärsetik. Nolato ska ligga i framkant när det gäller arbetet med hållbar utveckling.

 

Strukturell tillväxt

Vi ska fortsätta leta förvärv, främst inom polymera produkter och system som berör affärsområdena Medical och Industrial, och vi ska positionera vår verksamhet så att den kan dra nytta av möjligheterna inom outsourcing. De bolag som kan vara aktuella ska i grunden ha samma kultur och tankesätt som Nolato samt tillföra intressanta kunder och geografisk eller kompetensmässig breddning. Viktigt är att de förvärvade bolagen inte är turn-aroundbolag utan är operationellt och finansiellt stabila bolag.

Vi kommer också att överväga selektiva förvärv inom området EMC. Under 2016 förvärvade Nolato polska Grizzly Medical och schweiziska Treff AG – det sistnämnda bolaget har verksamhet inom både Medical Solutions och Industrial Solutions.

 

 

Affärsområdenas tillväxtfokus

Nolato Medical har en global tillväxtstrategi med ambitionen att växa i Amerika, Europa och i Asien. Affärsområdet ser tillväxtmöjligheter på en marknad med ökat behov av sjukvård och där kunderna lägger ut mer och mer produktion till kvalificerade leverantörer.

Nolato Telecom fokuserar alltmer på kunder i Europa och USA, även om Asien fortfarande är en viktig marknad. Inom Mobile Phones ser företaget främst tillväxtmöjligheter inom den befintliga produktionskapaciteten, vilket minskar de ekonomiska riskerna. Inom EMC – elektromagnetisk kompabilitet – ser Nolato Telecom möjligheter till fortsatt tillväxt inom telekomsegmentet genom nya applikationer för internet of things samt inom andra segment såsom fordon och medicinteknik. Även förvärv kan bli aktuella.

Nolato Industrial är framförallt en nordisk affär men också med verksamhet på utvalda marknader i Centraleuropa. Tillväxten ska ske på i huvudsak befintliga marknader och med möjlighet till kompletterande förvärv.

Vill du veta mer?

Per-Ola Holmström, Nolato CFO
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com

Annat som kan vara intressant att läsa