Nolato publicerar årsredovisningen

20-04-03 16:10 - Regulatorisk

Nolatos årsredovisning för 2019 är nu publicerad på bolagets webbplats www.nolato.se. Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den samt kan beställas via webbplatsen.

Även Nolatos hållbarhetsredovisning för 2019 och Nolatos bolagsstyrningsrapport för 2019 finns nu tillgängliga på webbplatsen.

-----------
Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2020 kl 16.10 CET.

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.