Nolatos årsstämma 2020

20-05-04 18:10 - Regulatorisk

Nolato har idag hållit årsstämma.

Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas. Styrelsen kommer dock under året att överväga en aktieutdelning för verksamhetsåret 2019 om och när omvärldssituationen förändras.

Styrelse:
Stämman beslöt omval av styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Lars-Åke Rydh och Jenny Sjödahl samt nyval av Erik Lynge-Jorlén. Henrik Jorlén har avböjt omval. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om oförändrat styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor till slutet av årsstämman 2021 utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Övrigt:
Stämman beslöt att anta den föreslagna valberedningsinstruktionen.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att anta ny bolagsordning.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier.

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.nolato.se/arsstamman.
Koncernchefens anförande på stämman samt en komplett videoinspelning av stämman kommer att publiceras på www.nolato.se/arsstamman.

--------

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se
 

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.