Nolato optimerar produktionen i den brittiska verksamheten

20-01-09 15:00 - Regulatorisk
Nolatos affärsområde Medical Solutions har för avsikt att under 2020 koncentrera verksamheten inom den brittiska affärsenheten Nolato Jaycare. Det innebär att en av bolagets produktionsanläggningar, belägen i Portsmouth, planeras att vara avvecklad senast i december 2020, då nuvarande hyresavtal löper ut. En betydande del av kundbasen kommer att omlokaliseras till Nolatos moderna och välinvesterade produktionsanläggning i Newcastle. Kostnaden för avvecklingen beräknas uppgå till cirka 35 mkr.

– Vår produktionsanläggning i Portsmouth har främst producerat standardiserade läkemedelsförpackningar med relativt lågt förädlingsvärde. Vi har en modern och välinvesterad produktionsanläggning i Newcastle med fokus på mer komplexa moment där vi successivt ökat produktionskapaciteten bland annat genom nya renrum, säger Nolatos koncernchef Christer Wahlqvist. 

– Ambitionen är att omlokalisera en betydande del av kundbasen till denna anläggning. Därmed får vi ett mer enhetligt erbjudande inom hela affärsområdet, samtidigt som vi ser en rad synergier som leder till en ökad effektivitet och intjäning över tid inom Nolato Jaycare. 

Kostnaden för avvecklingen beräknas uppgå till cirka 35 mkr, varav cirka 30 mkr påverkar kassaflödet. Drygt hälften av kostnaderna kommer att redovisas i räkenskaperna för fjärde kvartalet 2019 och resterande del i första kvartalet 2020. Produktionsanläggningen i Portsmouth omsätter cirka 140 Mkr på årsbasis och sysselsätter 115 personer. Nolato kommer att stödja de personer som blir uppsagda i att få nya jobb genom att erbjuda åtgärder som främjar sysselsättning. 

Nolato Jaycare ingår i Nolatos affärsområde Medical Solutions sedan april 2012, då bolaget förvärvades.

––––––
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2020 kl 15.00 CET.

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se 
 

Prenumerera på investerarinfo

Jag vill prenumerera på:

Din e-postadress lagras av Cision, som skickar ut den önskade informationen. Adressen kommer inte att användas för något annat ändamål.