Fokus på: Visionen

Nolatos vision och vägen dit

 
  • Nolato ska vara kundens första val som samarbetspartner

Vår vision är att Nolato ska vara det naturliga valet när kunden ska välja en högteknologisk samarbetspartner och leverantör. Att vara kundens första val definierar vi som kundupplevelsen av en leverans som står för kvalitet i alla led. Vi eftersträvar hög trovärdighet genom att leverera det utlovade på utsatt tid. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten och värnar en transparent och nära relation till kunderna. Nolato söker ständigt nya vägar för att alltid överträffa kundernas förväntningar.

 

De viktigaste medlen för att nå vår vision är:

 

Brett kunderbjudande

Allt fler kunder går mot ett minskat antal leverantörer, för att istället prioritera de som har resurser och kompetens att vara med från koncept till leverans. Vårt breda kunderbjudande inom utveckling och produktion av produkter i polymera material omfattar därför allt från konceptutveckling, produktdesign och processoptimering till volymproduktion, vidareförädling, montering och logistik.

 

Hög produktivitet

Det som skapar värden för våra kunder och som de långsiktigt lägger vikt vid, är också det som skapar värden för oss. Hög produktivitet och kontinuerligt kostnadsfokus är därför naturliga delar av vår vardag. Lean Manufacturing hjälper oss att maximera både vår egen och kundernas affärsnytta, effektivisera processerna, minska kassationer, korta ledtiderna och utveckla innovativa lösningar.

 

Långsiktiga kundrelationer

Långsiktiga och nära sam­arbeten är målet för alla våra kundrelationer. Närmare för­ståelse av och kunskap om deras processer och behov, medför att viktiga värden kan skapas.


Ansvarsfullt företagande

Vår värdebas står stark och utgår från att en effektiv och lönsam affärsverksamhet måste vara etisk och hållbar. Därför är frågor som rör etik, socialt ansvar, miljö och arbetsmiljö väl integrerade i vår affärsverksamhet.

 

Hög kompetens

Då våra kunder ständigt utmanar oss med nya önskemål och tuffare krav, vässar vi vårt erbjudande genom kontinuerlig kompetens­höjning av våra medarbetare och löpande investeringar i spjutspetsteknologier. Med Ett Nolato skapar vi goda synergier mellan våra affärsområden i syfte att generera ökad affärsnytta för våra kunder

 

Lokal närvaro globalt

Närheten till våra kunder och deras marknader är central för oss. Det handlar om att uppnå en så effektiv logistik som möjligt, tillsammans med korta kontaktvägar och möjlighet till ett snabbt beslutsfattande.

 

Stabila finanser

En stark finansiell ställning ger oss en stabil grund och är en förutsättning för verksamheten. Nolato är en trygg leverantör och samarbetspartner genom att värna om stabila finanser även i mer utmanande ekonomiska tider.

Investeringsunderlag

Vår affärsidé och affärsmodell

Vår vision och vägen dit

Vår strategiska inriktning

Vår föränderliga omvärld

Vill du veta mer?

Photo Per-Ola Holmström
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com

Mer att läsa