Fokus på: Utmaningar

Starka trender som driver förändring

Globalisering, digitalisering, krav på ansvarsfullt företagande och ”mer för mindre” är exempel på starka trender som ständigt förändrar spelplan och förutsättningar för Nolatos kunder.

Nolatos kunder verkar i en värld där starka trender och drivkrafter både utmanar och skapar stora affärsmöjligheter för innovativa aktörer. I rollen som högteknologisk solutions provider är Nolatos uppgift att tillsammans med kunderna utveckla och anpassa produkterna i takt med att förutsättningarna förändras och omvandla varje utmaning till en konkurrenskraftig och hållbar affärsmöjlighet.

 

Kundernas främsta utmaningar

 

Time-to-market

Kraven på snabbhet till marknaden skruvas upp i takt med snabb teknikutveckling och ett ständigt förändrat konsumentbeteende. Allt kortare livscykler för produkter måste mötas med både parallella utvecklingsprojekt och effektiva produktionsprocesser.

 

Fokus på kärnverksamheten

Det snabba tempot gör att kunderna i allt högre grad behöver värna och fokusera på den egna kärnverksamheten. Att outsourca delar av verksamheten till underleverantörer och partnerföretag är ett sätt att möta utmaningen.

 

Internet of Things (IoT)

När inbyggd elektronik och internetuppkoppling (IoT) i snabb takt nu integreras i produkter ökar också behovet av såväl skärmning som värmeavledning inom helt nya områden.

 

Konkurrenskraft

Allmän prispress tillsammans med att ständigt nya aktörer dyker upp på marknaden understryker kravet på konkurrenskraftiga och differentierade produkter för att stärka marknadspositionen.

 

Ansvarsfullt företagande

Allt högre förväntningar på ett aktivt hållbarhetsarbete som innebär ett ansvarsfullt företagande vad gäller såväl miljöfrågor, som sociala och affärsetiska frågor.

 

 

Nolatos respons

 

Global plattform och nära kundrelationer med globala kunder i växande segment

Som global aktör med lokal närvaro är Nolato väl positionerad för att fånga kundernas behov av att kunna leverera integrerade lösningar, som möter deras krav på korta ledtider och effektiv time-to-market för nya produkter.

 

Innovativ och effektiv produktutveckling i takt med teknikskiften

Djup teknisk kompetens, nära involvering i och förståelse för kundens affärsverksamhet ger Nolato en unik förmåga att tidigt identifiera utvecklingsbehov med möjlighet att höja innovationsgraden, liksom att förenkla och effektivisera kundens produktionsprocess och logistikkedja. Därtill ambitionen att öka graden av förnybart/återvunnet material tillsammans med en design som underlättar för produkten att ingå i ett hållbart kretslopp för att på sätt bidra till en cirkulär ekonomi.

 

Möta förväntningar på ett hållbart företagande

Ett hållbart och ansvarsfullt företagande är utgångspunkten för allt Nolato gör och centralt i den långsiktiga strategin för att skapa hållbar tillväxt och värde för kunderna. Därtill gäller ett proaktivt arbete med att hantera Nolatos väsentliga hållbarhetsfrågor samtidigt som nya affärsmöjligheter i kraft av ”grönare” produkter och lösningar ständigt skapas.

Världen

Investeringsunderlag

Vår affärsidé och affärsmodell

Vår vision och vägen dit

Vår strategiska inriktning

Vår föränderliga omvärld

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.