Finansiell kalender

På denna sida informerar vi om planerade finansiella händelser så snart de är fastställda.
  • Kapitalmarknadsdag i Hörby: 17 september 2019
  • Rapport för nio månader 2019: 23 oktober 2019
  • Bokslutskommuniké 2019: 10 februari 2020
  • Rapport för tre månader 2020: 4 maj 2020
  • Årsstämma 2020: 4 maj 2020
  • Rapport för sex månader 2020: 17 juli 2020
  • Rapport för nio månader 2020: 23 oktober 2020
  • Bokslutskommuniké 2020: 10 februari 2021

Investerarkontakt

Photo Per-Ola Holmström
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com