Finansiell kalender

På denna sida informerar vi om planerade finansiella händelser så snart de är fastställda.
  • Rapport för nio månader 2020: 23 oktober 2020 kl 14.30
  • Webbsänd telefonpresentation om Q3-rapporten: 23 oktober 2020 kl 15.30
  • Bokslutskommuniké 2020: 10 februari 2021
  • Rapport för tre månader 2021: 4 maj 2021
  • Årsstämma 2021: 4 maj 2021
  • Rapport för sex månader 2021: 20 juli 2021
  • Rapport för nio månader 2021: 28 oktober 2021
  • Bokslutskommuniké 2021: 7 februari 2022

 

Rapporter publiceras normalt på eftermiddagen och inom tidsspannet 13.30 – 14.30. Den planerade tiden för respektive rapport anges, så snart den är fastställd, i kortversionen av kalendern överst till höger på investerarsidan. Vanligtvis anordnas en webbsänd telefonpresentation med frågestund en timme efter att rapporten har publiceras. Deltagande i presentationen kan ske via webb och telefon. Information om presentationen lämnas också i kortversionen av kalendern på investerarsidan.

Gå till investerarsidan

Investerarkontakt

Photo Per-Ola Holmström
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com