Fokus på: Affären

Vår affärsidé och affärsmodell

Nolato utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon och andra utvalda industriella sektorer.

Det vi tillverkar kan vara allt från enskilda komponenter, som kunden själv monterar i sin egen produkt, till kompletta produkter, klara att levereras till kundens kund.
Vi utvecklar och tillverkar även egna produkter, till exempel läkemedelsförpackningar.

 

Vår affärsidé

Affärsidén är grunden i vår verksamhet och talar om hur vi kan lösa kundernas behov:

 

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom väl definierade marknadsområden.

Genom lång erfarenhet, gediget material- och processkunnande, tidig medverkan i kundernas projekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om varje enskild kunds förutsättningar, är Nolato en effektiv och innovativ samarbetspartner.

 

Att vara en högteknologisk utvecklare är centralt för Nolato. Kunden kommer till oss med en idé och kanske en första skiss. Det handlar ofta om avancerade produkter som kunden ska lansera på sina marknader. Vi medverkar i detta tidiga utvecklingsskede och bidrar till en funktionell och kostnadseffektiv produkt som är färdig att produceras.

Polymera produkter och system är grunden för vår verksamhet. Den djupa kunskapen inom material som plast, silikon och TPE har funnits med sedan företaget grundades 1938. Det gedigna material- och process­kunnandet gör oss unika på marknaden.

Erfarenheten, kompetensen, tidig medverkan i kundprojekt, kvalificerad projektstyrning och god kunskap om kunden och dennes marknad – allt detta förenar de tre affärsområdena inom Nolato och ger kunden en trygghet i leveransen. Vår framgång baseras på djupa och långvariga kundrelationer. Vi utmanar kunden och strävar hela tiden att försöka göra arbetet lite bättre. Dessutom bedriver Nolato verksamheten med ansvarsfullt företagande – vi ser det som en självklarhet i en värld med miljöproblem och allt knappare resurser.

 

Vår affärsmodell

Affärsmodellen bygger på att vi ska uppfylla vår vision och våra finansiella mål för att därmed skapa trygga arbetsplatser för våra medarbetare och bestående värde för våra ägare.

Baserat på lång erfarenhet och bred kompetens har vi ett nära, långsiktigt och innovativt samarbete med våra kunder. Genom väl utvecklad och ledande teknologi, brett utvecklings- och designkunnande, kvalificerad projektledning samt högeffektiv produktion skapar vi mervärde såväl för kunderna som för våra ägare.

Vår verksamhet bygger på våra tre Grundbultar, som säger att vi ska vara affärsmässiga, välorganiserade och ansvarstagande.

 

Vår intäktsmodell

En typ av affär för Nolato är utvecklingsarbete tillsammans med våra kunder. Här får vi möjlighet att använda vårt kunnande och vår kompetens för att bidra till att våra kunder får en så konkurrenskraftig produkt som möjligt. Intäkterna från utvecklingsfasen kommer dels från den tid som våra ingenjörer lägger ned på utvecklingsarbete, dels från framtagning av exempelvis verktyg för kommande produktion. Ett utvecklingsuppdrag innebär inte nödvändigtvis att Nolato får uppdraget att i ett nästa steg tillverka produkten, men det positionerar oss väl att få produktionsuppdraget och då utföra detta på ett effektivt sätt. Kombinationen av kvalificerat utvecklingsarbete och högeffektiv produktion är en viktig del av det värde som vi tillför våra kunder.

Vid sidan av utvecklingsuppdrag är merparten av vår affär själva produktionen av en produkt som är tillverkad efter en beställning av kunden. Vi levererar produkten enligt kundens specifikation och önskemål. Efter leverans fakturerar Nolato kunden. Vi producerar inte på lager och verksamheten bygger på korta produktions- och genomloppstider. Det innebär att Nolato inte tar några väsentliga risker för lagerhållning och inkurans.

Vill du veta mer?

Per-Ola Holmström, Nolato CFO
Vice vd, finansdirektör Per-Ola Holmström +46705 763340 per-ola.holmstrom@nolato.com

Annat som kan vara intressant att läsa