Fokus på: Information till investerare

Aktuellt

Aktien och ägarna

Nolatos B-aktier listas på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag inom sektorn Industrials.

Allt om aktien och ägarna

Matnyttigt för investerare

Mer att läsa om oss

Nolato Magasin nr 27

Nolato Magasin nov 2017

Nolato Magasin 28

Broschyren Nolatos själ

Nolatos själ

Hållbarhetsrapport 2016

Hållbarhetsredovisning

Nolato Annual report 2015

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016