Fokus på: Information till investerare

Aktuellt

Aktien och ägarna

Nolatos B-aktier listas på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag inom sektorn Industrials.

Allt om aktien och ägarna

Matnyttigt för investerare

Mer att läsa om oss

Nolato Magasin no 27

Nolato Magasin nr 27

Nolato Magasin nov 2017

Nolato Magasin 28

Broschyren Nolatos själ

Nolatos själ

bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2017

Hållbarhetsrapport 2017

Hållbarhetsrapport 2017

Nolato årsredovisning 2017

Nolato årsredovisning 2017