Fokus på: Investerare

I korthet

Aktien och ägarna

Nolatos B-aktier listas på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag inom sektorn Industrials.

Allt om aktien och ägarna

Matnyttig information för investerare

Mer att läsa om Nolato

Nolato Magasin nr 26

Nolato Magasin nr 27

Broschyren Nolatos själ

Nolatos själ

Sustainability report

Hållbarhetsredovisning

Nolato Annual report 2015

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016