Om integritet, kakor m.m.

Information om integritetsfrågor vid besök på Nolatos webbplats

Nolato tar stor hänsyn till din personliga integritet, vilket innebär att så länge du inte själv lämnar dina personuppgifter till oss är du anonym. 
När du besöker vår webbplats lagrar vårt webbsystem automatiskt information bland annat om vilka sidor du har besökt (läs mer nedan under ”Kakor”). Men så länge du inte självmant lämnar dina personuppgifter till oss, till exempel genom att fylla i ett formulär, är du anonym och den lagrade informationen behandlas enbart för generell besökaranalys och statistik.

 

Fyller du i formulär är du inte längre anonym

Om du fyller i ett formulär på webbplatsen och skickar in det, så kopplas de personuppgifter du lämnar i formuläret automatiskt ihop med den tidigare lagrade, fram till dess anonyma, informationen om dina besök. Vi kan då komma att använda dessa uppgifter för att marknadsföra Nolatos kunderbjudande till dig inom de områden du har visat intresse för. Detta kommer dock enbart att ske om ditt besöksmönster ger oss underlag att tro att du är intresserad av att erhålla informationen. Vi kommer aldrig att använda uppgifterna utanför vår verksamhet, till exempel genom att lämna dem till en tredje part.

Du kommer därför att få lämna samtycke till vår behandling när du fyller i ett formulär på webbplatsen.

 

Radering av personuppgifter

Dina uppgifter kommer automatiskt att raderas om du inte har besökt vår webbplats på 3 månader. Du kan också begära att få dina uppgifter raderade (pseudonymiserade) genom att kontakta oss på gdpr@nolato.com. Observera att en radering av eventuella personuppgifter på webbplatsen inte raderar eventuella andra uppgifter om dig i Nolato, som vi har legitim anledning att behandla för att hantera dig som kund, medarbetare, aktieägare etc.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lämnade via formulär kan komma att vidarebefordras till Nolatoenheter i länder utanför EU om innehållet kräver detta.

Databasen som webbplatsens personuppgifter lagras i finns i Sverige och ägs av Nolato.

 

Information om användning av cookies

När du besöker Nolatos webbplats läggs ett antal små textfiler, så kallade cookies (kakor) i din webbläsare. Dessa innehåller tekniskt stöd för att vi ska kunna hantera ditt besök, t.ex. komma ihåg vilket språk du har valt, samt för att samla in statistik.

Du kan i din webbläsare ställa in att du inte vill att det ska lagras några cookies. Du kan surfa på Nolatos webbplats även om du har gjort detta, men vissa funktioner kommer inte att fungera och upplevelsen av besöket kan bli sämre.

Om du raderar de cookies som Nolatos webbplats har lagt in i din webbläsare och därefter besöker webbplatsen igen, kommer nya cookies att läggas dit om du inte även har stängt av möjligheten att lagra cookies.

 

På vår webbplats används följande cookies:
  • asp.net_sessionid – behövs för att visa webbsidorna på rätt sätt. Tas bort när surfningen avslutas.
  • sc_analytics_global_cookie – används för att identifiera besökare vid återkommande besök. Vid första besöket skapas en ”kontakt” i vårt webbsystems databas med den information som kan utläsas genom IP-numret. Denna kontakt är för oss anonym eftersom informationen vare sig innehåller personnamn eller kontaktuppgifter och används enbart för besökaranalys och statistik. Om denna kontakt senare fyller i och skickar in ett formulär med personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer lagras dessa i kontaktens uppgifter i databasen och är då inte längre anonym. Besökaren måste därför lämna samtycke till att vi lagrar dessa uppgifter innan det går att skicka in formuläret. Denna cookie lagras i tio år eller tills användaren raderar den. Databasen som informationen lagras i finns i Sverige och ägs av Nolato.
  • requestverificationtoken – används som skydd för CSRF-attacker. Tas bort när surfningen avslutas.
  • cc_cookie_accept och cc_cookie_decline – håller reda på ditt val angående cookies, så att du slipper att bli tillfrågad igen. Tas bort efter 365 dagar.
  • nolato-en(se)#lang – håller reda på ditt val av språk. Tas bort när surfningen avslutas.nolato-visitor – håller reda på visningen av slumpmässigt innehåll. Tas bort efter två veckor.
  • flowpaper – behövs för visningen av broschyrer på skärmen.
  • _ga, _gat, _gid – används av Google Analytics för insamling av opersonifierad besökarstatistik.
  • _hjIncludedInSample – används för att lagra anonymiserad information om klickfrekvensen på länkar. Tas bort efter 365 dagar.
  • gdprAccept – används för att lagra information om samtycke

 

 

Om denna webbplats

 

Denna hemsida har utformats av Nolato AB i syfte att tillhandahålla mottagaren en allmän information om Nolatokoncernen. Informationen har utformats i enlighet med europeisk lagstiftning och standard.

 

Rättigheter

Om inget annat uttryckligen anges på hemsidan förbehålles samtliga rättigheter till innehållet på hemsidan Nolato AB med ensamrätt. Vissa företagsnamn och produkter som finns på hemsidan kan utgöra registrerade varumärken tillhörande annan än Nolato AB och till dessa hävdar Nolato AB ej någon rätt!

 

Ändringar

Nolato AB förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra och göra tillägg till hemsidan.

 

Ansvar

Informationen på hemsidan är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Nolato AB lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan föreligga. Nolato AB friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av endera slag som kan visas ha uppstått i samband med användning av informationen på hemsidan. Svensk lag skall vara tillämplig på hemsidan.

 

Kontakt

För frågor om innehållet på Nolatos webbplats, kontakta Mats Håkanson.

mats.hakanson@nolato.com