Hållbarhetsredovisning

Redovisning av hållbarhetsarbetet

Fokus på väsentligheter

Nolatos hållbarhetsredovisning för 2016 enligt GRI G4 och Communication on Progress (Global Compact) omfattar aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik.

Vi har ett fokus på väsentligheter och ambitionen är att redovisningen ska ge Nolatos intressenter en transparent bild av bolagets aktiviteter inom hållbarhetsområdet (CR) och hur dessa samspelar med affärsverksamheten.

 

[här listas tidigare rapporter]

Vår hållbarhetsredovisning

Annat som kan vara intressant att läsa