Nytänkande och logisk arbetsstol med balanserande mikrorörelser

Capella är en nyutvecklad arbetsstol från Kinnarps. Lätt, bekväm och ergonomisk, med välbalanserade mikrorörelser i sitsen, skapad för ett aktivt sittande. Och med Nolato som huvudleverantör av plastkomponenterna.

Arbetsstolen Capella bygger på en hel del nytänkande, med en funktion där sits och rygg följer användarens rörelser helt oberoende av varandra. Små balanserande mikrorörelser i sitsen skapar också små förflyttningar, utan att stolen upplevs som ostadig.

– Att sitta handlar inte om att sitta still, därför uppmuntrar stolen kroppen dig till att vara i rörelse för att kroppen ska må så bra som möjligt, trots att den sitter, berättar Magnus Berggren, som är konstruktör på Kinnarps.

 

Samarbete med Chalmers

– Vi har samarbetat med forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Det har även givit oss en bra logik i alla funktioner, något som är viktigt för att den som sitter verkligen ska använda stolen på rätt sätt, påpekar Magnus Berggren.

– Ett exempel på det är de grå detaljerna på inställningsreglagen, gjorda av mjuk plast, som signalerar att du ska vrida här för att ändra inställningen.

Utöver att vara ergonomisk och dess­utom snygg, är stolen lättare än andra, ­liknande stolar. Något som är positivt inte bara med tanke på dagens aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, där stolen nyttjas av många personer, utan även förbättrar arbetsmiljön för Kinnarps montörer.

Den minskade vikten har uppnåtts genom att ersätta tyngre material med lättare polymera material med samma funktion och att till exempel använda magnesium istället för tyngre metaller.

Nolato huvudleverantör

Huvudleverantör av plastkomponenterna till Capella är Nolato Polymer i Ängelholm, där Per Berlin och Thomas Lindberg är ansvariga för projektet, som omfattar ett fyrtiotal olika plastdetaljer.
– Vi har ett mycket nära och bra sam­arbete med Kinnarps, kommenterar Per Berlin. Vi kom in tidigt i processen och har därmed kunnat bidra med vår kunskap inom material och teknik för att skapa en så optimal produktionslösning som möjligt.

– Genom att vi har arbetat med ett stort antal sammanlänkade komponenter, har vi kunnat se helheten och därigenom haft ännu bättre möjligheter att stötta vår kund. Det har gagnat båda parter och i slutänden skapat en bättre produkt.

Nolato formsprutar komponenterna i så­väl mjuka som hårda polymera material. En hel del ingjutningar görs, liksom montage av kompletta funktioner till stolen, till exempel armstöden, som levereras fullt färdiga för montering hos Kinnarps.

– Vi håller nu på att titta på hur vi ska kunna hjälpa Kinnarps genom att även leverera en komplett funktion för höjdregleringen av stolen, berättar Thomas Lindberg, teknisk chef. Det kommer ytterligare att förenkla för vår kund.

 

Win/win-situation

Hos Kinnarps är Tomas Bäckman projekt­inköpare och en av dem som har arbetat med att förverkliga Capella. Han är mycket nöjd med Nolato som leverantör.

– Det är en fördel för oss om vi kan koncentrera oss på det vi är bäst på, varför vi ser mycket positivt på Nolatos strävanden att leverera mer kompletta funktioner till oss. Det blir en klar win/win-situation.

– Våra affärer med Nolato har växt stadigt de senaste åren, vi får bra stöttning både tekniskt och projektmässigt, kommenterar Tomas Bäckman. Vi känner att Nolato står för kvalitet i alla led och även ger våra konstruktörer mycket god feedback under resans gång. Det underlättar vårt arbete och hjälper oss att framgångsrikt driva produkten från ritbordet till färdig arbetsstol.

 

Designprisad

Capella har utöver sina ergonomiska egenskaper även fått ett fint bevis på att den är snygg. Den tilldelades nämligen designutmärkelsen Good Design Award vid Chicago Athenæum Museum of Architecture and Designs årliga prisande av de mest innovativa och banbrytande produkterna i världen. Något som onekligen har givit begreppet sitt vackert en utökad betydelse.

Här är några artiklar ur magasinet. Ladda om sidan för att se fler.