Bolagsstyrning

Nolatos styrelse

Nolatos styrelse består av 7 ledamöter valda av årsstämman och 2 ledamöter utsedda av de fackliga organisationerna.
Namn Fredrik Arp Namn Erik Lynge-Jorlén Namn Sven Boström-Svensson Namn Lovisa Hamrin Namn Åsa Hedin
Invald 2009 (ledamot även 1998–1999) Invald 2020 Invald 2013 Invald 2017 Invald 2014
Befattning Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet. Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot
Född 1953 Född 1979 Född 1983 Född 1973 Född 1962
Utbildning Civilekonom, ekon.dr.h.c. Utbildning Bachelor of Education Utbildning B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk kemi och Fil kand ekonomi. Utbildning Civilekonom Handelshögskolan och Fil kand Utbildning M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik.
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Bravida Holding AB. Ledamot i Vattenfall och Swedfund International. Andra styrelseuppdrag Andra styrelseuppdrag Andra styrelseuppdrag Ordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse. Ledamot i SIBS Strategy Board. Andra styrelseuppdrag Ledamot i Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB, Immunovia AB och Industrifonden AB.
Bakgrund Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM. Bakgrund Högstadielärare Bakgrund Bakgrund Ägare och koncernchef i Herenco AB, ägare och arbetande ordförande i Herenco Holding AB, ledande positioner i Hall Media AB och Schibsted. Bakgrund Vice Vd Elekta AB. Ledande befattningar inom Siemens Health­care och Gambro AB.
Aktieinnehav 200301 3.000 B Aktieinnehav 200301 35.000 B Aktieinnehav 200301 255.870 B Aktieinnehav 200301 819.200 A + 1.431.743 B Aktieinnehav 200301 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

 
Namn Lars-Åke Rydh Namn Jenny Sjödahl Namn Björn Jacobsson Namn Håkan Bovimark  
Invald 2005 Invald 2016 Invald 2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014 Invald 2014 Suppleant 2009–2014  
Befattning Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet. Befattning Styrelseledamot Befattning Arbetstagarrepresentant LO. Befattning Arbetstagarrepresentant PTK.  
Född 1953 Född 1973 Född 1971 Född 1960  
Utbildning Civilingenjör Utbildning M.Sc. Industriell ekonomi, MBA Utbildning Gymnasium Utbildning Gymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK.  
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB, CombiQ AB och Prototypen AB. Ledamot i Nefab AB, Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, Hjo Verktyg AB och Östrand o Hansen AB. Andra styrelseuppdrag Ledamot i NIBE Industrier AB Andra styrelseuppdrag Andra styrelseuppdrag  
Bakgrund Vd och koncernchef i Nefab. Bakgrund Vd i Westermo Network Technologies AB (pågående). Ledande befattningar inom ABB. Bakgrund Anställd i Nolato Gota. Bakgrund Anställd i Nolato Cerbo.  
Aktieinnehav 200301 2.000 B Aktieinnehav 200301 0 Aktieinnehav 200301 0 Aktieinnehav 200301 0  
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Beroende  
Namn Fredrik Arp Namn Erik Lynge-Jorlén Namn Sven Boström-Svensson
Invald 2009 (ledamot även 1998–1999) Invald 2020 Invald 2013
Befattning Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet. Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot
Född 1953 Född 1979 Född 1983
Utbildning Civilekonom, ekon.dr.h.c. Utbildning Bachelor of Education Utbildning B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk kemi och Fil kand ekonomi.
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Bravida Holding AB. Ledamot i Vattenfall och Swedfund International. Andra styrelseuppdrag Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM. Bakgrund Högstadielärare Bakgrund
Aktieinnehav 200301 3.000 B Aktieinnehav 200301 35.000 B Aktieinnehav 200301 255.870 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Namn Lovisa Hamrin Namn Åsa Hedin Namn Lars-Åke Rydh
Invald 2017 Invald 2014 Invald 2005
Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet.
Född 1973 Född 1962 Född 1953
Utbildning Civilekonom Handelshögskolan och Fil kand Utbildning M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik. Utbildning Civilingenjör
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse. Ledamot i SIBS Strategy Board. Andra styrelseuppdrag Ledamot i Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB, Immunovia AB och Industrifonden AB. Andra styrelseuppdrag Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB, CombiQ AB och Prototypen AB. Ledamot i Nefab AB, Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, Hjo Verktyg AB och Östrand o Hansen AB.
Bakgrund Ägare och koncernchef i Herenco AB, ägare och arbetande ordförande i Herenco Holding AB, ledande positioner i Hall Media AB och Schibsted. Bakgrund Vice Vd Elekta AB. Ledande befattningar inom Siemens Health­care och Gambro AB. Bakgrund Vd och koncernchef i Nefab.
Aktieinnehav 200301 819.200 A + 1.431.743 B Aktieinnehav 200301 0 Aktieinnehav 200301 2.000 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Namn Jenny Sjödahl Namn Björn Jacobsson Namn Håkan Bovimark
Invald 2016 Invald 2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014 Invald 2014 Suppleant 2009–2014
Befattning Styrelseledamot Befattning Arbetstagarrepresentant LO. Befattning Arbetstagarrepresentant PTK.
Född 1973 Född 1971 Född 1960
Utbildning M.Sc. Industriell ekonomi, MBA Utbildning Gymnasium Utbildning Gymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK.
Andra styrelseuppdrag Ledamot i NIBE Industrier AB Andra styrelseuppdrag Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Vd i Westermo Network Technologies AB (pågående). Ledande befattningar inom ABB. Bakgrund Anställd i Nolato Gota. Bakgrund Anställd i Nolato Cerbo.
Aktieinnehav 200301 0 Aktieinnehav 200301 0 Aktieinnehav 200301 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Beroende
Namn Fredrik Arp
Invald 2009 (ledamot även 1998–1999)
Befattning Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet.
Född 1953
Utbildning Civilekonom, ekon.dr.h.c.
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Bravida Holding AB. Ledamot i Vattenfall och Swedfund International.
Bakgrund Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM.
Aktieinnehav 200301 3.000 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Erik Lynge-Jorlén
Invald 2020
Befattning Styrelseledamot
Född 1979
Utbildning Bachelor of Education
Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Högstadielärare
Aktieinnehav 200301 35.000 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.
Namn Sven Boström-Svensson
Invald 2013
Befattning Styrelseledamot
Född 1983
Utbildning B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk kemi och Fil kand ekonomi.
Andra styrelseuppdrag
Bakgrund
Aktieinnehav 200301 255.870 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.
Namn Lovisa Hamrin
Invald 2017
Befattning Styrelseledamot
Född 1973
Utbildning Civilekonom Handelshögskolan och Fil kand
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse. Ledamot i SIBS Strategy Board.
Bakgrund Ägare och koncernchef i Herenco AB, ägare och arbetande ordförande i Herenco Holding AB, ledande positioner i Hall Media AB och Schibsted.
Aktieinnehav 200301 819.200 A + 1.431.743 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.
Namn Åsa Hedin
Invald 2014
Befattning Styrelseledamot
Född 1962
Utbildning M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik.
Andra styrelseuppdrag Ledamot i Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB, Immunovia AB och Industrifonden AB.
Bakgrund Vice Vd Elekta AB. Ledande befattningar inom Siemens Health­care och Gambro AB.
Aktieinnehav 200301 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Lars-Åke Rydh
Invald 2005
Befattning Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet.
Född 1953
Utbildning Civilingenjör
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB, CombiQ AB och Prototypen AB. Ledamot i Nefab AB, Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, Hjo Verktyg AB och Östrand o Hansen AB.
Bakgrund Vd och koncernchef i Nefab.
Aktieinnehav 200301 2.000 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Jenny Sjödahl
Invald 2016
Befattning Styrelseledamot
Född 1973
Utbildning M.Sc. Industriell ekonomi, MBA
Andra styrelseuppdrag Ledamot i NIBE Industrier AB
Bakgrund Vd i Westermo Network Technologies AB (pågående). Ledande befattningar inom ABB.
Aktieinnehav 200301 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Björn Jacobsson
Invald 2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014
Befattning Arbetstagarrepresentant LO.
Född 1971
Utbildning Gymnasium
Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Anställd i Nolato Gota.
Aktieinnehav 200301 0
Beroende
Namn Håkan Bovimark
Invald 2014 Suppleant 2009–2014
Befattning Arbetstagarrepresentant PTK.
Född 1960
Utbildning Gymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK.
Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Anställd i Nolato Cerbo.
Aktieinnehav 200301 0
Beroende

Mer att läsa