Bolagsstyrning

Nolatos styrelse

Nolatos styrelse består av 8 ledamöter valda av årsstämman och 2 ledamöter utsedda av de fackliga organisationerna.
Namn Fredrik Arp Namn Dag Andersson Namn Sven Boström-Svensson Namn Lovisa Hamrin Namn Åsa Hedin
Invald 2009 (ledamot även 1998–1999) Invald 2014 Invald 2013 Invald 2017 Invald 2014
Befattning Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet. Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot
Född 1953 Född 1961 Född 1983 Född 1973 Född 1962
Utbildning Civilekonom, ekon.dr.h.c. Utbildning Civilekonom Handelshögskolan. MBA Insead. Utbildning B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk kemi och Fil kand ekonomi. Utbildning Civilekonom Handelshögskolan. Utbildning M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik.
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Bravida Holding AB. Ledamot i Vattenfall och Swedfund International. Andra styrelseuppdrag Ordförande i Diaverum Arabia. Andra styrelseuppdrag Andra styrelseuppdrag Ordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, vice ordförande Handelskammaren i Jönköpings län samt ledamot i Tidningsutgivarna. Andra styrelseuppdrag Ledamot i Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB, Immunovia AB och Industrifonden AB.
Bakgrund Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM. Bakgrund Vd och koncernchef Diaverum AB. Vice Vd Mölnlycke Health Care, diverse befattningar SKF. Bakgrund Bakgrund Ägare och koncernchef i Herenco AB, ledande positioner i Hallpressen och Schibsted. Bakgrund Vice Vd Elekta AB. Ledande befattningar inom Siemens Health­care och Gambro AB.
Aktieinnehav 181231 3.000 B Aktieinnehav 181231 10540 B Aktieinnehav 181231 255.870 B Aktieinnehav 181231 819.200 A + 1.431.743 B Aktieinnehav 181231 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.

Namn Henrik Jorlén Namn Lars-Åke Rydh Namn Jenny Sjödahl Namn Björn Jacobsson Namn Håkan Svensson
Invald 1974 Invald 2005 Invald 2016 Invald 2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014 Invald 2014 Suppleant 2009–2014
Befattning Styrelseledamot samt ledamot av revisions- och ersättningsutskotten. Befattning Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet. Befattning Styrelseledamot Befattning Arbetstagarrepresentant LO. Befattning Arbetstagarrepresentant PTK.
Född 1948 Född 1953 Född 1973 Född 1971 Född 1960
Utbildning Handelsskola Utbildning Civilingenjör Utbildning M.Sc. Industriell ekonomi, MBA Utbildning Gymnasium Utbildning Gymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK.
Andra styrelseuppdrag Andra styrelseuppdrag Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB och Prototypen AB. Ledamot i Nefab AB, Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, och Östrand o Hansen AB. Andra styrelseuppdrag NIBE Industrier AB Andra styrelseuppdrag Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Ledande befattningar inom Nolatokoncernen. Bakgrund Vd och koncernchef i Nefab. Bakgrund Vd i Westermo AB (pågående). Ledande befattningar inom ABB. Bakgrund Anställd i Nolato Gota. Bakgrund Anställd i Nolato Cerbo.
Aktieinnehav 181231 294.000 A + 37.950 B Aktieinnehav 181231 2.000 B Aktieinnehav 181231 0 Aktieinnehav 181231 0 Aktieinnehav 181231 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Beroende
Namn Fredrik Arp Namn Dag Andersson Namn Sven Boström-Svensson
Invald 2009 (ledamot även 1998–1999) Invald 2014 Invald 2013
Befattning Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet. Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot
Född 1953 Född 1961 Född 1983
Utbildning Civilekonom, ekon.dr.h.c. Utbildning Civilekonom Handelshögskolan. MBA Insead. Utbildning B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk kemi och Fil kand ekonomi.
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Bravida Holding AB. Ledamot i Vattenfall och Swedfund International. Andra styrelseuppdrag Ordförande i Diaverum Arabia. Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM. Bakgrund Vd och koncernchef Diaverum AB. Vice Vd Mölnlycke Health Care, diverse befattningar SKF. Bakgrund
Aktieinnehav 181231 3.000 B Aktieinnehav 181231 10540 B Aktieinnehav 181231 255.870 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Namn Lovisa Hamrin Namn Åsa Hedin Namn Henrik Jorlén
Invald 2017 Invald 2014 Invald 1974
Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot Befattning Styrelseledamot samt ledamot av revisions- och ersättningsutskotten.
Född 1973 Född 1962 Född 1948
Utbildning Civilekonom Handelshögskolan. Utbildning M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik. Utbildning Handelsskola
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, vice ordförande Handelskammaren i Jönköpings län samt ledamot i Tidningsutgivarna. Andra styrelseuppdrag Ledamot i Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB, Immunovia AB och Industrifonden AB. Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Ägare och koncernchef i Herenco AB, ledande positioner i Hallpressen och Schibsted. Bakgrund Vice Vd Elekta AB. Ledande befattningar inom Siemens Health­care och Gambro AB. Bakgrund Ledande befattningar inom Nolatokoncernen.
Aktieinnehav 181231 819.200 A + 1.431.743 B Aktieinnehav 181231 0 Aktieinnehav 181231 294.000 A + 37.950 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.

Namn Lars-Åke Rydh Namn Jenny Sjödahl Namn Björn Jacobsson
Invald 2005 Invald 2016 Invald 2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014
Befattning Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet. Befattning Styrelseledamot Befattning Arbetstagarrepresentant LO.
Född 1953 Född 1973 Född 1971
Utbildning Civilingenjör Utbildning M.Sc. Industriell ekonomi, MBA Utbildning Gymnasium
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB och Prototypen AB. Ledamot i Nefab AB, Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, och Östrand o Hansen AB. Andra styrelseuppdrag NIBE Industrier AB Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Vd och koncernchef i Nefab. Bakgrund Vd i Westermo AB (pågående). Ledande befattningar inom ABB. Bakgrund Anställd i Nolato Gota.
Aktieinnehav 181231 2.000 B Aktieinnehav 181231 0 Aktieinnehav 181231 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare. Beroende

   
Namn Håkan Svensson    
Invald 2014 Suppleant 2009–2014    
Befattning Arbetstagarrepresentant PTK.    
Född 1960    
Utbildning Gymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK.    
Andra styrelseuppdrag    
Bakgrund Anställd i Nolato Cerbo.    
Aktieinnehav 181231 0    
Beroende    
Namn Fredrik Arp
Invald 2009 (ledamot även 1998–1999)
Befattning Styrelsens ordförande samt ordförande i ersättningsutskottet.
Född 1953
Utbildning Civilekonom, ekon.dr.h.c.
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Bravida Holding AB. Ledamot i Vattenfall och Swedfund International.
Bakgrund Koncernchef Volvo Cars, Trelleborg, PLM.
Aktieinnehav 181231 3.000 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Dag Andersson
Invald 2014
Befattning Styrelseledamot
Född 1961
Utbildning Civilekonom Handelshögskolan. MBA Insead.
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Diaverum Arabia.
Bakgrund Vd och koncernchef Diaverum AB. Vice Vd Mölnlycke Health Care, diverse befattningar SKF.
Aktieinnehav 181231 10540 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Sven Boström-Svensson
Invald 2013
Befattning Styrelseledamot
Född 1983
Utbildning B.Sc. kemi. M.Sc. Analytisk kemi och Fil kand ekonomi.
Andra styrelseuppdrag
Bakgrund
Aktieinnehav 181231 255.870 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.
Namn Lovisa Hamrin
Invald 2017
Befattning Styrelseledamot
Född 1973
Utbildning Civilekonom Handelshögskolan.
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, vice ordförande Handelskammaren i Jönköpings län samt ledamot i Tidningsutgivarna.
Bakgrund Ägare och koncernchef i Herenco AB, ledande positioner i Hallpressen och Schibsted.
Aktieinnehav 181231 819.200 A + 1.431.743 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.
Namn Åsa Hedin
Invald 2014
Befattning Styrelseledamot
Född 1962
Utbildning M.Sc. i Biofysik, Bachelor of Arts i fysik.
Andra styrelseuppdrag Ledamot i Tobii AB, Cellavision AB, C-Rad AB, Immunovia AB och Industrifonden AB.
Bakgrund Vice Vd Elekta AB. Ledande befattningar inom Siemens Health­care och Gambro AB.
Aktieinnehav 181231 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Henrik Jorlén
Invald 1974
Befattning Styrelseledamot samt ledamot av revisions- och ersättningsutskotten.
Född 1948
Utbildning Handelsskola
Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Ledande befattningar inom Nolatokoncernen.
Aktieinnehav 181231 294.000 A + 37.950 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget, beroende till större aktieägare.
Namn Lars-Åke Rydh
Invald 2005
Befattning Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet.
Född 1953
Utbildning Civilingenjör
Andra styrelseuppdrag Ordförande i Danfo AB, Olja ek. för., Schuchardt Maskin AB, Chiffonjén AB och Prototypen AB. Ledamot i Nefab AB, Garo AB, Spectria Invest Fond AB, Söderbergsföretagen AB, och Östrand o Hansen AB.
Bakgrund Vd och koncernchef i Nefab.
Aktieinnehav 181231 2.000 B
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Jenny Sjödahl
Invald 2016
Befattning Styrelseledamot
Född 1973
Utbildning M.Sc. Industriell ekonomi, MBA
Andra styrelseuppdrag NIBE Industrier AB
Bakgrund Vd i Westermo AB (pågående). Ledande befattningar inom ABB.
Aktieinnehav 181231 0
Beroende Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare.
Namn Björn Jacobsson
Invald 2015 (ledamot även under 2000–2013) Suppleant 2014
Befattning Arbetstagarrepresentant LO.
Född 1971
Utbildning Gymnasium
Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Anställd i Nolato Gota.
Aktieinnehav 181231 0
Beroende
Namn Håkan Svensson
Invald 2014 Suppleant 2009–2014
Befattning Arbetstagarrepresentant PTK.
Född 1960
Utbildning Gymnasium. Diplomerad Styrelseledamot PTK.
Andra styrelseuppdrag
Bakgrund Anställd i Nolato Cerbo.
Aktieinnehav 181231 0
Beroende