Hållbarhetsrapportering

Rapportering av hållbarhetsarbetet

Fokus på väsentligheter

Nolatos hållbarhetsrapport enligt GRI G4 och Communication on Progress (Global Compact) omfattar aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik.

Vi har ett fokus på väsentligheter och ambitionen är att redovisningen ska ge Nolatos intressenter en transparent bild av bolagets aktiviteter inom hållbarhetsområdet (CR) och hur dessa samspelar med affärsverksamheten.

 

Till höger finns senaste hållbarhetsrapporten för läsning direkt på skärmen och nedladdning.

 

Tidigare hållbarhetsrapporter:

Hållbarhetsrapport 2017

  • Hållbarhetsrapport 2017

    Hållbarhetsrapport 2017

Annat som kan vara intressant att läsa