Redovisning av hållbarhetsarbetet

Fokus på väsentligheter

Nolatos hållbarhetsredovisning enligt GRI G4 och Communication on Progress (Global Compact) omfattar aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik.

Vi har ett fokus på väsentligheter och ambitionen är att redovisningen ska ge Nolatos intressenter en transparent bild av bolagets aktiviteter inom hållbarhetsområdet (CR) och hur dessa samspelar med affärsverksamheten.

 

Till höger finns senaste hållbarhetsrapporten för läsning direkt på skärmen och nedladdning.

 

Tidigare hållbarhetsrapporter:

Vår hållbarhetsredovisning

Annat som kan vara intressant att läsa