Fokus på: Våra Grundbultar

Inte långt från platsen där Nolato grundades 1938

Våra Grundbultar

Nolatos Grundbultar har vuxit fram under lång tid och utgör den ­gemensamma värdeplattformen för all verksamhet i koncernen.

 

Vi är affärsmässiga

 

Vi arbetar affärsmässigt och strävar efter långsiktig lönsamhet.

Nolatos långsiktiga lönsamhet är avgörande för vår gemensamma ­framtid. Därför måste alla arbeta affärsmässigt och fokusera på lönsamheten – oavsett arbetsplats och arbetsuppgift.

 

Vi sätter kundernas behov och önskemål främst.

Eftersom kunderna är basen för vår verksamhet, måste deras behov och önskemål alltid komma först. Vi strävar därför efter att komma in redan från början i deras projekt, för att aktivt kunna bidra med vår kompetens.

 

Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med innovativt tänkande.

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och stora kunskap inom ­polymera ­material med nytänkande och ständiga förbättringar, kommer vi närmare vår vision att vara kundens första val som samarbetspartner.

 

 

Vi är välorganiserade

 

Vi bedriver vår verksamhet med ordning och reda.

Alla delar av vår verksamhet ska kännetecknas av ordning och reda in i minsta detalj. Att arbeta med ständiga förbättringar är en naturlig del av vår vardag.

 

Vi bygger vår verksamhet på en gemensam bas.

Nolatos verksamhet bygger på en gemensam bas av engagemang, ­kompetens, ­teknologier och värderingar. Genom aktivt och strukturerat samarbete ­mellan ­koncernens olika enheter blir helheten större än delarna.

 

Vi fångar möjligheter och löser problem där de uppstår.

Genom målstyrning i kombination med en tydlig delegering av ansvar och befogenheter skapar vi goda förutsättningar för vår verksamhet. Det ger också varje med­arbetare möjlighet att utvecklas utifrån sina egna och företagets förutsättningar och mål.

 

 

Vi är ansvarstagande

 

Vi tar ansvar för hela vår verksamhet.

Vi tar ansvar för hur hela vår verksamhet påverkar omvärlden, nu och i framtiden.

 

Vi bidrar aktivt till hållbar utveckling.

Vi arbetar aktivt för att Nolatos påverkan på miljön och människors hälsa ska vara så liten som möjligt. Därför engagerar vi oss i aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.

 

Vi agerar med integritet och öppenhet.

Vi tillämpar god affärsetik, undviker intressekonflikter och värde­sätter öppenhet såväl internt som externt.

Mer att läsa