Om denna webbplats

Denna hemsida har utformats av Nolato AB i syfte att tillhandahålla mottagaren en allmän information om Nolatokoncernen. Informationen har utformats i enlighet med europeisk lagstiftning och standard.

 

Rättigheter

Om inget annat uttryckligen anges på hemsidan förebehålles samtliga rättigheter till innehållet på hemsidan Nolato AB med ensamrätt. Vissa företagsnamn och produkter som finns på hemsidan kan utgöra registrerade varumärken tillhörande annan än Nolato AB och till dessa hävdar Nolato AB ej någon rätt!

 

Ändringar

Nolato AB förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra och göra tillägg till hemsidan.

 

Ansvar

Informationen på hemsidan är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Nolato AB lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan föreligga. Nolato AB friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av endera slag som kan visas ha uppstått i samband med användning av informationen på hemsidan. Svensk lag skall vara tillämplig på hemsidan.

 

 

Information om cookies (kakor)

 

Cookies är små textfiler som innehåller tekniskt stöd för att på olika sätt underlätta för användaren av en webbplats. När du går in på webbplatsen läggs dessa in på din dator. Nolato  använder följande typer typer av cookies:

 

  • asp.net – behövs för visning av webbsidorna på rätt sätt. Tas bort när surfningen avslutas.
  • sc-analytics-global – används för funktion och analys av webbplatsens användning. Lagras i tio år.
  • RequestVerificationToken – skydd mot CSRF-attacker. Tas bort när surfningen avslutas.
  • cookie-accept – kommer ihåg att du har godkänt cookies, så att du slipper att bli tillfrågad igen. Lagras i ett år.
  • nolato-en(se)#lang – håller reda på ditt val av språk. Tas bort när surfningen avslutas.
  • nolato-visitor – håller reda på visningen av slumpmässigt innehåll. Lagras i två veckor.
  • flowpaper – behövs för visningen av broschyrer på skärmen.
Utöver dessa används cookies av verktyg för analys och statistik, som Google Analytics m.fl.

 

Lämnad information

Information lämnad i formulär på webbplatsen lagras. Vi respekterar dina rättigheter och kommer enbart att använda informationen för Nolatos verksamhet.

Kontakt

För frågor om innehållet på Nolatos webbplats, kontakta Mats Håkanson.

mats.hakanson@nolato.com