Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Insynspersoner

Personer med insynsställning

För information om "Personer i ledande ställning" enligt den nya marknadsmissbruksförordningen
som gäller från 3 juli 2016 hänvisar vi till Finansinspektionens hemsida.

© Nolato