Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Rätt att få ärende behandlat

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar. 

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman. 

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman 2011, ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före den planerade kallelsen. 

Nolato AB planerar att den 21 mars 2011 offentliggöra kallelsen till årsstämman 2010. En begäran från en aktieägare om att få ett ärende behandlat på årsstämman 2010 ska alltså anmälas till styrelsen senast den 14 mars 2011. 

Anmälan ska ställas till: 
Styrelsen, Nolato AB, 260 93 Torekov.

© Nolato