Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Valberedning 2011

Valberedning inför årsstämman 2011

På Nolatos årsstämma den 28 april 2010 beslöts att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång.

Efter diskussioner med fem fem största ägarna har följande personer utsetts att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2011:

 1. Henrik Jorlén, ordförande, företräder familjen Jorlén
  E-post:
 1. Gun Boström, företräder familjen Boström
  E-post:
 1. Erik Paulsson, företräder familjen Paulsson
  E-post:
 1. Johan Lannebo, företräder Lannebo Fonder
  E-post:
 1. Magnus Molin, företräder Svolder
  E-post:
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till någon av valberedningens representanter via e-post.

© Nolato