Nolato » Nolatokoncernen » Koncernbolag » Nolato Contour

Nolato Contour

Nolato

Nolato Contour är specialister på kvalificerad formsprutning av plastkomponenter - särskilt tillverkning av mer komplexa produkter som kräver ingjutning eller 2K eller som är extremt små - och formsprutning av flytande silikon.
Vi erbjuder även en rad skräddarsydda tilläggstjänster som tampongtryck, ultraljudssvetsning, varmprägling, lackering, plätering och avancerad montering.
För att tillgodose de speciella behoven hos kunder inom medicinteknik kan produktionen utföras i renrum som uppfyller klasserna 10K och 100K.
Oavsett behovet – från enkla formsprutade engångsartiklar till sammansatta medicintekniska produkter, som kräver speciell förpackning och sterilisering – har Nolato Contour kompetensen, kreativiteten och de tekniska förutsättningarna att få ut din produkt på marknaden på kortast möjliga tid.

Nolato Contour, Inc.

660 VandeBerg Street
Baldwin, WI 54002, U.S.A.
Phone: +1 715-684-4614
Fax: +1 715-684-4634
E-mail:

© Nolato