Nolato » Kunderbjudande » Allmän industri » Samverkan

Vi är unika företag i samverkanAnlita en av oss så får du
de andras kompetens på köpet


När du anlitar ett företag i gruppen får du även tillgång till de andra företagens spetskompetens. Det innebär att vi kan hitta lösningar på alla typer av polymera produkter. Ingen av oss är heller låst till enbart det egna företagets produktion. Vi ser på helheten och vad som är bäst för dig, efter de krav som ställs på produkten.
Vår verksamhet bygger på en gemensam bas av djupare polymerkompetens, likartade teknologier och gemensamma värderingar. Mellan företagen sker ett aktivt utbyte som ständigt tillför nya erfarenheter, vilka kommer dig tillgodo.
Ibland hittar vi alternativ som kan göra din produkt enklare att tillverka. Andra gånger kan vi leverera en mer komplett produkt, som annars kräver flera delar från många leverantörer. Du gör en stor besparing. Vi får en ännu nöjdare kund.

© Nolato