Nolato » Hållbar utveckling » Hållbarhetsredovisning

Nolatos hållbarhetsarbete 2015

Nolatos hållbarhetsredovisning för 2015 är utformad enligt GRI G4 och Communication on Progress (Global Compact). Den omfattar aspekter som rör koncernens miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik.

Målsättningen är att redovisningen ska ge våra intressenter en transparent bild av våra aktiviteter inom hållbarhetsområdet (CR) och hur dessa samspelar med affärsverksamheten. 

Genom att klicka på bilden till höger öppnas ett nytt fönster där hållbarhetsredovisningen läsas direkt på skärmen. Den kan också laddas ner som pdf-fil genom länken längst ut till höger.

© Nolato