Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Förändrade beslutsförslag 2009

Förändrade beslutsförslag den 22 april

NolatoLINK[510, Begränsning av beslutsförslag "Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier i bolaget" (dagordningens punkt 13)]

LINK[511, Tillägg till beslutsförslag "Arvode till styrelsen" (dagordningens punkt 10)]

© Nolato