Nolato » Nolatokoncernen » Koncernbolag » Nolato MediTech
I fokus
Korta fakta
  1. Nolato MediTech har två produktionsenheter i södra Sverige.
  2. Renrumsproduktion klass 8 enligt ISO 14644-1
  3. Hygienproduktion.
  4. Certifierade enligt ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001.
  5. FDA-registrerade.

I fokus
  1. Pionjärer inom silikon formsprutning, mer än 35 års erfarenhet.
  2. Utvecklingsstöd: Projektdrivning, verktygstillverkning, riskanalys, simulering, 2K & 3K formsprutning, övergjutning både vertikalt och horisontellt
  3. Detaljvikter ner till 0,001 g, skottvikt 1g/64 kaviteter

Ladda ner
Kontakt
Montering av medicinteknisk produkt hos Nolato MediTech

Välkommen till Nolato MediTech

Nolato MediTech utvecklar och tillverkar polymera produkter och system i nära samarbete med ledande kunder inom medicinteknik och läkemedel. Vi är världsledande på formsprutning av silikon och har lång erfarenhet av formsprutning av plast för medicinteknik, med speciell kompetens inom 2K och 3K. Vi erbjuder även innovativa lösningar inom vidareförädling och montering.

Medical Excellence är vårt sätt att överträffa våra kunders högt ställda krav och förväntningar. Genom att anpassa principerna inom Lean till god tillverknings- och dokumentationssed (GMP & GDP) ökar vi värdet för dig som kund. Vi ska alltid leverera produkter och tjänster i rätt tid, med korrekt kvalitet och med ett minimum av slöseri. Medical Excellence vägleder våra medarbetare att genom ständiga förbättringar, lagarbete och ett positivt engagemang skapa en verksamhet i världsklass.


Huvudkontor och utvecklingsstöd/produktion Hörby:
Nolato MediTech
Box 93, 242 21 Hörby
Besök/leverans Medicingatan, 242 93 Hörby
Telefon 0415 19700

Utvecklingsstöd/produktion Lomma:
Nolato MediTech
Box 28, 234 21 Lomma
Besök/leverans Koppargatan 13
Telefon 0415 19700 

© Nolato