Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Årsstämma 2009 - ärenden

Rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Nolato

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman 2009, ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före den planerade kallelsen.

Nolato AB planerar att den 20 mars 2009 offentliggöra kallelsen till årsstämman 2009. En begäran från en aktieägare om att få ett ärende behandlat på årsstämman 2009 ska alltså anmälas till styrelsen senast den 13 mars 2009.

Anmälan ska ställas till Styrelsen i Nolato AB,
c/o CG Sondén, Errarpsvägen 40, 262 43 Ängelholm.

© Nolato