Nolato » Hållbar utveckling » Nolatos själ
Läs mer
Ladda ner (pdf)
Denna sida är under uppdatering med den nya broschyren Nolatos själ på olika språk.
Nolato

Nolatos själ

Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande.

Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare, ta ansvar för våra handlingar och alltid tillämpa god affärsetik.

Vi är övertygade om att ett framåtriktat och ansvarsfullt förhållningssätt inte bara är nödvändigt ur ett hållbarhetsperspektiv utan också skapar möjligheter och affärsnytta.

I broschyren Nolatos själ har vi samlat våra grundläggande affärsprinciper och värderingar. Klicka på bilden till höger för att ladda ner den.

© Nolato