Nolato » Hållbar utveckling » Nolatos själ
Nolato

Nolatos själ

Nolato har en stark värdebas, som har sin grund i den jordnära, etiska och affärsmässiga filosofi, som har präglat Nolato alltsedan starten 1938.

För att förmedla de värderingar, principer och attityder som utgör Nolatos själ, finns i koncernen fem grundläggande värde- och policydokument:Page 1 Page 1
Page 3 Page 3
Page 5 Page 5
Page 7 Page 7
Page 9 Page 9
Nolatos själ
Nolatos Grundbultar, Uppförandekod, Miljöpolicy och Kvalitetspolicy har samlats i ett litet häfte som vi kallar Nolatos själ. Klicka på bilden ovan för att läsa häftet.
© Nolato