Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Ägarfördelning

Ägarfördelning

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 10.146 92,46 10.755.353 40,88 28.217.153 55,17
   varav Sverigeboende 10.073 91,80 10.678.484 40,59 28.140.284 55,02
Juridiska personer 827 7,54 15.552.055 59,12 22.924.855 44,83
   varav Sverigeboende 399 3,64 9.307.717 35,38 16.680.517 32,62
Summa 10.973 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
   varav Sverigeboende 10.472 95,43 19.986.201 75,97 44.820.801 87,64
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 10.472 95,43 19.986.201 75,97 44.820.801 87,64
Övriga Norden 244 2,22 255.577 0,97 255.577 0,50
Övriga Europa 164 1,49 3.185.436 12,11 3.185.436 6,23
USA 68 0,62 2.679.295 10,18 2.679.295 5,24
Övriga världen 25 0,23 200.899 0,76 200.899 0,39
Totalt 10.973 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 5.974.437 22,71 11,68
   Banker 0 42.037 0,16 0,08
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 9.455 0,04 0,02
   Fondbolag 0 5.274.317 20,05 10,31
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 644.060 2,45 1,26
   Pensionsstiftelser 0 4.568 0,02 0,01
Övriga finansiella företag 0 550.249 2,09 1,08
Socialförsäkringsfonder 0 76.101 0,29 0,15
Staten 0 60.000 0,23 0,12
Kommuner/landsting 0 18.309 0,07 0,04
Intresseorganisationer 0 184.037 0,70 0,36
   Hjälp och fackliga org 0 182.037 0,69 0,36
   Trossamfund 0 2.000 0,01 0,00
Övriga svenska juridiska personer 819.200 689.126 5,73 17,37
Ej kategoriserade juridiska personer 0 936.258 3,56 1,83
Utlandsboende ägare 0 6.321.207 24,03 12,36
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.738.284 40,59 55,02
Totalt 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 8.128 0 929.699 3,53 1,82
500 - 999 1.079 0 671.791 2,55 1,31
1000 - 2499 1.133 0 1.495.382 5,68 2,92
2500 - 4999 287 0 941.953 3,58 1,84
5000 - 7499 107 0 613.413 2,33 1,20
7500 - 9999 42 0 355.833 1,35 0,70
10000 - 19999 62 0 795.290 3,02 1,56
20000 - 49999 53 0 1.680.293 6,39 3,29
50000 - 99999 31 0 2.252.736 8,56 4,40
100000 - 249999 28 501.733 4.171.343 17,76 17,97
250000 - 23 2.257.667 9.640.275 45,23 63,00
Totalt 10.973 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
2016-04-30 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato