Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Ägarfördelning

Ägarfördelning

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 11.180 93,31 10.327.990 39,26 27.789.790 54,34
   varav Sverigeboende 11.096 92,61 10.232.848 38,90 27.694.648 54,15
Juridiska personer 802 6,69 15.979.418 60,74 23.352.218 45,66
   varav Sverigeboende 382 3,19 11.712.129 44,52 19.084.929 37,32
Summa 11.982 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
   varav Sverigeboende 11.478 95,79 21.944.977 83,42 46.779.577 91,47
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 11.478 95,79 21.944.977 83,42 46.779.577 91,47
Övriga Norden 230 1,92 205.194 0,78 205.194 0,40
Övriga Europa 171 1,43 2.242.769 8,53 2.242.769 4,39
USA 80 0,67 1.786.138 6,79 1.786.138 3,49
Övriga världen 23 0,19 128.330 0,49 128.330 0,25
Totalt 11.982 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 7.883.224 29,97 15,41
   Banker 0 50.358 0,19 0,10
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 1.234 0,00 0,00
   Fondbolag 0 7.023.911 26,70 13,73
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 605.742 2,30 1,18
   Pensionsstiftelser 0 201.979 0,77 0,39
Övriga finansiella företag 0 657.649 2,50 1,29
Socialförsäkringsfonder 0 67.713 0,26 0,13
Staten 0 100.000 0,38 0,20
Kommuner/landsting 0 18.552 0,07 0,04
Intresseorganisationer 0 1.013.460 3,85 1,98
   Hjälp och fackliga org 0 1.011.460 3,84 1,98
   Trossamfund 0 2.000 0,01 0,00
Övriga svenska juridiska personer 819.200 419.571 4,71 16,84
Ej kategoriserade juridiska personer 0 732.760 2,79 1,43
Utlandsboende ägare 0 4.362.431 16,58 8,53
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.292.648 38,90 54,15
Totalt 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 9.299 0 921.585 3,50 1,80
500 - 999 985 0 614.896 2,34 1,20
1000 - 2499 1.092 0 1.444.754 5,49 2,82
2500 - 4999 282 0 933.933 3,55 1,83
5000 - 7499 98 0 563.638 2,14 1,10
7500 - 9999 32 0 272.763 1,04 0,53
10000 - 19999 67 0 846.539 3,22 1,66
20000 - 49999 48 0 1.501.177 5,71 2,94
50000 - 99999 27 0 1.859.581 7,07 3,64
100000 - 249999 28 501.733 3.760.811 16,20 17,16
250000 - 24 2.257.667 10.828.331 49,74 65,32
Totalt 11.982 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
30 december 2016 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato