Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Ägarfördelning

Ägarfördelning

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 10.359 92,56 10.763.910 40,92 28.225.710 55,19
   varav Sverigeboende 10.282 91,87 10.686.430 40,62 28.148.230 55,04
Juridiska personer 833 7,44 15.543.498 59,08 22.916.298 44,81
   varav Sverigeboende 411 3,67 9.576.210 36,40 16.949.010 33,14
Summa 11.192 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
   varav Sverigeboende 10.693 95,54 20.262.640 77,02 45.097.240 88,18
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 10.693 95,54 20.262.640 77,02 45.097.240 88,18
Övriga Norden 242 2,16 215.239 0,82 215.239 0,42
Övriga Europa 168 1,50 3.073.475 11,68 3.073.475 6,01
USA 66 0,59 2.515.501 9,56 2.515.501 4,92
Övriga världen 23 0,21 240.553 0,91 240.553 0,47
Totalt 11.192 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 6.187.597 23,52 12,10
   Banker 0 17.917 0,07 0,04
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 9.526 0,04 0,02
   Fondbolag 0 5.514.368 20,96 10,78
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 641.218 2,44 1,25
   Pensionsstiftelser 0 4.568 0,02 0,01
Övriga finansiella företag 0 550.249 2,09 1,08
Socialförsäkringsfonder 0 76.101 0,29 0,15
Staten 0 61.406 0,23 0,12
Kommuner/landsting 0 18.309 0,07 0,04
Intresseorganisationer 0 220.179 0,84 0,43
   Hjälp och fackliga org 0 218.179 0,83 0,43
   Trossamfund 0 2.000 0,01 0,00
Övriga svenska juridiska personer 819.200 692.155 5,74 17,37
Ej kategoriserade juridiska personer 0 951.014 3,62 1,86
Utlandsboende ägare 0 6.044.768 22,98 11,82
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.746.230 40,62 55,04
Totalt 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 8.336 0 936.599 3,56 1,83
500 - 999 1.082 0 673.995 2,56 1,32
1000 - 2499 1.143 0 1.505.040 5,72 2,94
2500 - 4999 290 0 955.197 3,63 1,87
5000 - 7499 101 0 578.891 2,20 1,13
7500 - 9999 42 0 357.828 1,36 0,70
10000 - 19999 61 0 781.865 2,97 1,53
20000 - 49999 54 0 1.698.877 6,46 3,32
50000 - 99999 26 0 1.779.013 6,76 3,48
100000 - 249999 34 501.733 4.851.900 20,35 19,30
250000 - 23 2.257.667 9.428.803 44,42 62,58
Totalt 11.192 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
2016-05-31 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato