Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Ägarfördelning

Ägarfördelning

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 10.465 92,82 10.694.720 40,65 28.156.520 55,06
   varav Sverigeboende 10.389 92,15 10.617.107 40,36 28.078.907 54,90
Juridiska personer 809 7,18 15.612.688 59,35 22.985.488 44,94
   varav Sverigeboende 395 3,50 10.193.493 38,75 17.566.293 34,35
Summa 11.274 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
   varav Sverigeboende 10.784 95,65 20.810.600 79,11 45.645.200 89,25
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 10.784 95,65 20.810.600 79,11 45.645.200 89,25
Övriga Norden 241 2,14 214.307 0,81 214.307 0,42
Övriga Europa 162 1,44 2.868.575 10,90 2.868.575 5,61
USA 66 0,59 2.234.714 8,49 2.234.714 4,37
Övriga världen 21 0,19 179.212 0,68 179.212 0,35
Totalt 11.274 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 6.623.062 25,18 12,95
   Banker 0 16.637 0,06 0,03
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 1.116 0,00 0,00
   Fondbolag 0 5.987.145 22,76 11,71
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 614.596 2,34 1,20
   Pensionsstiftelser 0 3.568 0,01 0,01
Övriga finansiella företag 0 616.306 2,34 1,21
Socialförsäkringsfonder 0 80.844 0,31 0,16
Staten 0 100.000 0,38 0,20
Kommuner/landsting 0 17.616 0,07 0,03
Intresseorganisationer 0 292.912 1,11 0,57
   Hjälp och fackliga org 0 290.912 1,11 0,57
   Trossamfund 0 2.000 0,01 0,00
Övriga svenska juridiska personer 819.200 625.001 5,49 17,24
Ej kategoriserade juridiska personer 0 1.018.552 3,87 1,99
Utlandsboende ägare 0 5.496.808 20,89 10,75
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.676.907 40,36 54,90
Totalt 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 8.498 0 928.133 3,53 1,81
500 - 999 1.039 0 646.911 2,46 1,26
1000 - 2499 1.113 0 1.465.589 5,57 2,87
2500 - 4999 290 0 953.362 3,62 1,86
5000 - 7499 100 0 566.848 2,15 1,11
7500 - 9999 35 0 298.797 1,14 0,58
10000 - 19999 63 0 803.908 3,06 1,57
20000 - 49999 51 0 1.611.233 6,12 3,15
50000 - 99999 27 0 1.779.869 6,77 3,48
100000 - 249999 36 501.733 5.029.620 21,03 19,65
250000 - 22 2.257.667 9.463.738 44,56 62,65
Totalt 11.274 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
2016-07-29 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato