Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Ägarfördelning

Ägarfördelning

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 11.147 93,20 10.351.527 39,35 27.813.327 54,38
   varav Sverigeboende 11.062 92,49 10.253.336 38,98 27.715.136 54,19
Juridiska personer 813 6,80 15.955.881 60,65 23.328.681 45,62
   varav Sverigeboende 384 3,21 11.649.117 44,28 19.021.917 37,19
Summa 11.960 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
   varav Sverigeboende 11.446 95,70 21.902.453 83,26 46.737.053 91,39
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 11.446 95,70 21.902.453 83,26 46.737.053 91,39
Övriga Norden 241 2,02 199.803 0,76 199.803 0,39
Övriga Europa 172 1,44 2.245.253 8,53 2.245.253 4,39
USA 80 0,67 1.831.879 6,96 1.831.879 3,58
Övriga världen 21 0,18 128.020 0,49 128.020 0,25
Totalt 11.960 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 8.321.133 31,63 16,27
   Banker 0 46.614 0,18 0,09
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 1.153 0,00 0,00
   Fondbolag 0 7.449.659 28,32 14,57
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 612.755 2,33 1,20
   Pensionsstiftelser 0 210.952 0,80 0,41
Övriga finansiella företag 0 464.336 1,77 0,91
Socialförsäkringsfonder 0 67.713 0,26 0,13
Staten 0 100.000 0,38 0,20
Kommuner/landsting 0 18.552 0,07 0,04
Intresseorganisationer 0 716.368 2,72 1,40
   Hjälp och fackliga org 0 714.368 2,72 1,40
   Trossamfund 0 2.000 0,01 0,00
Övriga svenska juridiska personer 819.200 407.849 4,66 16,82
Ej kategoriserade juridiska personer 0 733.966 2,79 1,44
Utlandsboende ägare 0 4.404.955 16,74 8,61
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.313.136 38,98 54,19
Totalt 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 9.266 0 928.876 3,53 1,82
500 - 999 995 0 621.435 2,36 1,22
1000 - 2499 1.098 0 1.450.017 5,51 2,84
2500 - 4999 281 0 924.190 3,51 1,81
5000 - 7499 95 0 541.957 2,06 1,06
7500 - 9999 35 0 301.418 1,15 0,59
10000 - 19999 63 0 794.159 3,02 1,55
20000 - 49999 47 0 1.454.965 5,53 2,84
50000 - 99999 28 0 1.937.527 7,36 3,79
100000 - 249999 28 501.733 3.798.853 16,35 17,24
250000 - 24 2.257.667 10.794.611 49,61 65,25
Totalt 11.960 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
30 november 2016 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato