Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Ägarfördelning

Ägarfördelning

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 10.411 92,71 10.757.470 40,89 28.219.270 55,18
   varav Sverigeboende 10.333 92,01 10.679.356 40,59 28.141.156 55,03
Juridiska personer 819 7,29 15.549.938 59,11 22.922.738 44,82
   varav Sverigeboende 400 3,56 9.872.753 37,53 17.245.553 33,72
Summa 11.230 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
   varav Sverigeboende 10.733 95,57 20.552.109 78,12 45.386.709 88,75
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 10.733 95,57 20.552.109 78,12 45.386.709 88,75
Övriga Norden 241 2,15 219.955 0,84 219.955 0,43
Övriga Europa 168 1,50 2.940.054 11,18 2.940.054 5,75
USA 66 0,59 2.324.534 8,84 2.324.534 4,55
Övriga världen 22 0,20 270.756 1,03 270.756 0,53
Totalt 11.230 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 6.341.252 24,10 12,40
   Banker 0 22.098 0,08 0,04
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 1.204 0,00 0,00
   Fondbolag 0 5.633.357 21,41 11,02
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 681.025 2,59 1,33
   Pensionsstiftelser 0 3.568 0,01 0,01
Övriga finansiella företag 0 615.357 2,34 1,20
Socialförsäkringsfonder 0 80.844 0,31 0,16
Staten 0 100.000 0,38 0,20
Kommuner/landsting 0 17.903 0,07 0,04
Intresseorganisationer 0 251.290 0,96 0,49
   Hjälp och fackliga org 0 249.290 0,95 0,49
   Trossamfund 0 2.000 0,01 0,00
Övriga svenska juridiska personer 819.200 691.763 5,74 17,37
Ej kategoriserade juridiska personer 0 955.144 3,63 1,87
Utlandsboende ägare 0 5.755.299 21,88 11,25
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.739.156 40,59 55,03
Totalt 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 8.404 0 930.126 3,54 1,82
500 - 999 1.069 0 664.589 2,53 1,30
1000 - 2499 1.129 0 1.488.037 5,66 2,91
2500 - 4999 288 0 947.822 3,60 1,85
5000 - 7499 107 0 613.795 2,33 1,20
7500 - 9999 39 0 333.478 1,27 0,65
10000 - 19999 61 0 789.308 3,00 1,54
20000 - 49999 50 0 1.573.941 5,98 3,08
50000 - 99999 25 0 1.645.967 6,26 3,22
100000 - 249999 36 501.733 5.225.557 21,77 20,03
250000 - 22 2.257.667 9.335.388 44,07 62,40
Totalt 11.230 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
2016-06-30 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato