Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien » Ägarfördelning

Ägarfördelning

Fördelning fys/jur personer Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Fysiska personer 10.945 93,11 10.674.071 40,57 28.135.871 55,02
   varav Sverigeboende 10.865 92,43 10.596.181 40,28 28.057.981 54,86
Juridiska personer 810 6,89 15.633.337 59,43 23.006.137 44,98
   varav Sverigeboende 392 3,33 10.736.071 40,81 18.108.871 35,41
Summa 11.755 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
   varav Sverigeboende 11.257 95,76 21.332.252 81,09 46.166.852 90,27
 
Geografisk hemvist Aktieäg Aktieäg (%) Inneh Inneh (%) Röster Röster (%)
Sverigeboende 11.257 95,76 21.332.252 81,09 46.166.852 90,27
Övriga Norden 241 2,05 213.117 0,81 213.117 0,42
Övriga Europa 166 1,41 2.457.912 9,34 2.457.912 4,81
USA 71 0,60 2.127.362 8,09 2.127.362 4,16
Övriga världen 20 0,17 176.765 0,67 176.765 0,35
Totalt 11.755 100,00 26.307.408 100,00 51.142.008 100,00
 
Fördelning på typ av ägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
Finansiella företag 0 7.129.235 27,10 13,94
   Banker 0 6.057 0,02 0,01
   Värdepappersbolag och fondkommissionärer 0 1.175 0,00 0,00
   Fondbolag 0 6.502.968 24,72 12,72
   Försäkringsbolag och pensionsinstitut 0 615.967 2,34 1,20
   Pensionsstiftelser 0 3.068 0,01 0,01
Övriga finansiella företag 0 622.037 2,36 1,22
Socialförsäkringsfonder 0 80.844 0,31 0,16
Staten 0 100.000 0,38 0,20
Kommuner/landsting 0 17.616 0,07 0,03
Intresseorganisationer 0 316.370 1,20 0,62
   Hjälp och fackliga org 0 314.370 1,19 0,61
   Trossamfund 0 2.000 0,01 0,00
Övriga svenska juridiska personer 819.200 633.391 5,52 17,26
Ej kategoriserade juridiska personer 0 1.017.378 3,87 1,99
Utlandsboende ägare 0 4.975.156 18,91 9,73
Svenska fysiska personer 1.940.200 8.655.981 40,28 54,86
Totalt 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
Fördelning på storleksklasser Aktieägare A-aktier B-aktier Inneh (%) Röster (%)
1 - 499 8.979 0 941.140 3,58 1,84
500 - 999 1.039 0 647.204 2,46 1,27
1000 - 2499 1.117 0 1.476.630 5,61 2,89
2500 - 4999 288 0 949.325 3,61 1,86
5000 - 7499 100 0 566.427 2,15 1,11
7500 - 9999 35 0 302.524 1,15 0,59
10000 - 19999 63 0 801.106 3,05 1,57
20000 - 49999 49 0 1.533.283 5,83 3,00
50000 - 99999 30 0 2.101.319 7,99 4,11
100000 - 249999 34 501.733 4.796.497 20,14 19,19
250000 - 21 2.257.667 9.432.553 44,44 62,59
Totalt 11.755 2.759.400 23.548.008 100,00 100,00
 
2016-08-31 (Källa Euroclear Sweden)
© Nolato