Nolato » Kunderbjudande » Fordonsindustri » Project management

Stark projektledning

Nolato

Nolatos roll i kundprojekten innebär i allt högre utsträckning att vi redan på ett tidigt stadium deltar i utvecklingen av nya kundprodukter.
Det betyder att vi alltid ligger i framkant när det gäller materialkunskap och produktionsteknik samt har gedigen kunskap om hur olika komponenter ska konstrueras och tillverkas för att medge en så enkel och kostnadseffektiv produktion som det är möjligt.

  1. Kvalitetssäkring redan på offertstadiet
  2. Utvecklingskompetens – tidig medverkan
  3. Omfattande materialkunskaper
  4. Inköp – sourcing – logistik

© Nolato