Information om användning av cookies

Vid besök på Nolatositen genereras en s.k. session cookie. Den används endast för att servern ska kunna hålla reda på besökaren under den tid som besöket varar, t.ex. för att publicera sidorna på rätt språk. Nolato lagrar inte någon information om besöket med hjälp av cookies.