Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Aktieägares rätt

Aktieägares rätt att få ärende behandlat på årsstämman

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare rätt att under vissa förutsättningar få ett ärende behandlat vid en årsstämma. Förutsättningen är att aktieägare anmält det skriftligen till styrelsen inom vissa tidsramar.

Ett ärende är en för bolaget relevant fråga som ligger inom ramen för årsstämmans kompetens och som kan bli föremål för ett beslut av stämman. En begäran om en upplysning är inte ett ärende och lagen ger inte heller en aktieägare rätt att göra endast allmänna uttalanden på årsstämman.

En begäran om att ett ärende ska tas upp på årsstämman ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före den planerade kallelsen.

Nolato AB planerar att den 23 mars 2016 offentliggöra kallelsen till årsstämman 2016. En begäran från en aktieägare om att få ett ärende behandlat på årsstämman 2016 ska därmed anmälas till styrelsen senast den 17 mars 2016.

Anmälan ska ställas till:
Styrelsen, Nolato AB, 269 04 Torekov.

Nolato
© Nolato