Nolato » Bolagsstyrning » Årsstämmor » Valberedning 2017

Valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 28 april 2016, har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2016, utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2017:

  1. Henrik Jorlén, ordförande, utsedd av fam. Jorlén
  2. Gun Boström, utsedd av fam. Boström
  3. Lovisa Hamrin, utsedd av Herenco
  4. Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder
  5. Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen, kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén.

E-post:  
Vanlig post: Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

© Nolato