Nolato » Finansiell info » Nolatoaktien
Läs mer

Nolatos B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Handel i Nolatoaktien sker även på BATS Chi-X Europe och Turquoise.

 

Utdelningspolicy

Styrelsen har för avsikt att varje år föreslå en utdelning som överstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos långsiktiga utvecklingsmöjligheter, finansiella ställning och investeringsbehov.

Utdelning

Styrelsen föreslår att för 2015 dela ut 10,00 kr per aktie. Följer årsstämman styrelsens förslag är avstämningsdag måndag den 2 maj 2016. Utdelningen kommer att skickas ut från Euroclear Sweden fredagen den 6 maj 2016. X-dagen, då aktien noteras utan utdelning, är 29 april 2016.

Nolatoaktien

© Nolato